27 Aralık 2012 Perşembe

günlük hayatımızda sei bağlı devrelere örnekler
Hangi projelerde kullanabilirim derseniz?


  • Elektrikler kesildiğinde ders çalışmanızı sağlayacak pil ile çalışan defter kalıbı.
  • Yaz sıcağında çalışırken serinlemek isteyenler için çeşitli motorlar kullanarak yapılan devreler.Kalem,kravat,defter vb. çalışma araçlarına motor ve fanları yerleştirerek serinlemyi sağlayabilirsiniz.
Ampul,Bobin ve Motor Seri Devre BağlantısıEvet arkadaşlar bu devremizde ise farklı alıcıları (lamba,bobin ve motor) birbirine seri bağlanmasıyla  oluşturulmuş bir devre görmektesiniz.

  • Switch kapalı duruma getirildiği zaman akım öncelikli olarak ampul üzerinden daha sonra bobin ve motor üzerinden geçtikten sonra devresini tamamlayacak ve 3 alıcıda aynı akım değeriyle çalışmaya başlayacaktır.


seri devre

seri bağlı devrelerde ampul parlaklığını test edelim

Yukarıda ve aşağıdaki  Elektronik devrede lambalar üzerine düşen akım değerleri  eşit olacağından ampullerin parlaklık değeri eşit olacaktır.Sizlerde evinizde 10v ile çalışan ampullerinizden 22 tanesini seri bağlayarak  şebeke geriliminde (220v) ile ampullerimizin hepsini aynı parlaklık derecesinde çalıştırabilirsiniz.

seri devre  1. Alıcı ve üreteçlerin tek bir hat üzerinde sıralanması sonucu oluşan devrelere SERİ DEVRELER denmektedir.
  2.  Seri devrelerin en önemli özelliği devre elemanlarının birbirlerini takip edecek şekilde bağlanmasıdır.
  3.  Seri bağlı alıcıların her birinden aynı miktarda akım geçer.Yani birbirine seri bir şekilde bağladığımız 3 ampulümüzün parlaklık değeri aynı olacak demektir. It=I1+I2+I3.....In
  4.  Seri bir devrede alıcıların uçları arasındaki gerilim toplamı üreteçteki gerilim toplamına eşittir.Devremizde  ampullerin uçlarındaki toplam gerilimin üretecin toplam gerilimine eşit olması gerekir.Kısacası gerilim seri devrede alıcılar (ampul, led, direnç, transistor vb) üzerine eşit oranlarda bölünür. Et=E1+E2+E3.....En
  5. Alıcıların her birinin direnç toplamı devrenin direnç toplamına eşittir. Rt=R1+R2+R3...Rn 
 seri  devreSeri devrenin şematik şekli yan tarafta görüldüğü gibidir.
İsteğe göre lambalar yerine motor,bobin,diyod vb. devre elemanları bağlanabilir.